MKN2004 / ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Elektro erozyon tezgâhını işe hazırlamak
2Parça işleme parametrelerini belirlemek ve parça işlemek
3CNC tel erozyon tezgâhını ve kontrol panelini kullanmak
4Kesici tel seçmek ve bağlamak
5Basit mutlak ve artışlı program yapmak
6Simülasyon yapmak ve parça işlemek