OGK1012 / ETKİLİ İLETİŞİM

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1 Dr.İrfan MISIRLI,Genel ve Teknik İletişim, Detay Yayıncılık,(2011) Ankara
2Çağdaş GÜMÜŞSUYU, Semih SÖNMEZ, Emine OYUR, Genel ve Teknik İletişim, Savaş Yayınevi, (2008), Ankara.