OGK1012 / ETKİLİ İLETİŞİM

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1İletişim tanım, kavram ve türleri hakkında bilgi sahibi olacak
2İletişim süreci hakkında bilgi sahibi olacak.
3Etkili iletişim kurmanın yollarını öğrenecek.
4Topluluk karşısında sunum ve konuşma yapabilme becerisi kazanacak.
5Güzel ve etkili konuşma ilkelerini öğrenmiş olacak.
6Sözlü ve sözsüz iletişim öğelerini öğrenmiş olacak.
7Anlamak, anlaşılmak ve anlaşmanın önemi ile stresten korunma yöntemlerini öğrenmiş olacak.
8İş yaşamında iletişimin önemini öğrenmiş olacak.
9Etkili müşteri ilişkilerinin geliştirilmesinde iletişimin rolünü öğrenmiş olacak.