OPT2015 / HALK SAĞLIĞI

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
11. Toplumdaki halk sağlığı sorunlarını ve sıklığını saptamayı, önemli halk sağlığı sorunlarına yönelik koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici sağlık hizmetlerini öğrenme3
22. Halk sağlığı sorunları ile ilgili programları ve yürütülmesini öğrenme3
33. Sağlık yönetimi uygulamalarında koordinasyon sağlama bilgi ve becerisini kazanma3