OPT2020 / TÜKETİCİ HAKLARI VE DAVRANIŞLARI

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1Tüketicinin Korunması ve Tüketici Haklarına İlişkin Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı, Ankara, 2010.
2Eroğlu, E., Velioğlu, M. N., Barış, G., Argan, M., Tüketici Davranışları, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset, Eskişehir, 2012.