OTO2034 / MOTOR YENİLEŞTİRME

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Yenileştirmecilikte kullanılan ölçü ve kotrol aletlerini bilecektir.
2Motor parçalarının ölçüm/kontrolerini yapmayı bilecektir.
3Motor parçalarının yenileştirme şekline karar verecektir.
4Yenileştirme cihaz ve tezgahlarını tanıyacaktır.
5Motor parçalarının toplanamsındaki esasları bilecektir