OTO2034 / MOTOR YENİLEŞTİRME

Ölçme Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav
Ödev
Devam
Uygulama
Laboratuvar
Projeler
Atölye
Sunum / Seminer Hazırlama
Arazi Çalışması
Genel Sınav
Toplam
  Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarıya Oranı
  Genel Başarı Oranı
 
Ödevler 
1Yenileştrime işlemlerinde kullanılan ölçü aletleri ve özellikleri.
2Yenileştrime işlemlerinde kullanılan kontrol aletleri ve özellikleri.
3Yenileştrime işlemlerinde kullanılan tezgahlar ve özellikleri.
  
 
Projeler 
---
  
 
Diğer 
---