PEM1005 / ÇİZİM TEKNİĞİ

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Teknik Resme Giriş, Teknik resimde kullanılan araç-gereçler[1] s.10-18; [2] s.5-16; [3] s.8-14
2 Çizgi, Teknik resimde çizgi çeşitleri ve Çizgilerin çizilmesi(kalın, ince çizgi gösterimleri) [1] s. 19-22; [2] s.16-19; [3] s.14-19
3 Çizimde Temel kavramlar, çizim süreci (serbest elle çizim, araç-gereçlerle çizim) [1] s.32-45; [2] s.26-32; [3] s.24-44
4Düz çizgiler; T-cetveli, gönye, açıölçer kullanımı[1] s.45-63; [2] s.32-38; [3] s.44-54
5Teknik resimde yazı ve Serbest el yazı tekniği [1] s.63-76; [2] s.38-53; [3] s.54-69
6 Eğri çizgiler; Pergel, pistole, açıölçer kullanımı (Eş yükselti eğrileri vs.)[1] s.85-92; [2] s.56-60; [3] s.81-94
7Çizgi örnekleri; Tarama örnekleri, doku çizgileri oluşturma[1] s.93-102; [2] s.62-72; [3] s.95-106
8Ara sınavİlgili Öğretim Üyesi
9 Ölçek kavramı ve örnekler, İzdüşümler (çok görünümlü teknik anlatımlar) [1] s.102-112; [2] s72-85; [3] s.106-114
10Kesit ve görünüşler [1] s.115-124; [2] s.86-92; [3] s.115-124
11Ölçülendirme, Şev ve kot gösterimleri[1] s.128-132; [2] s.94-102; [3] s.125-134
12Peyzaj projesinde yapısal materyalllerin gösterim teknikleri[1] s.133-142; [2] s.103-112; [3] s.136-144
13Peyzaj projesinde bitki materyallerinin gösterim teknikleri[1] s.145-162; [2] s.115-132; [3] s.146-154
14Uygulama Sınavıİlgili Öğretim Üyesi