PEM1005 / ÇİZİM TEKNİĞİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Çizim araç gereçleri tanıma
2Çizim yeteneği kazanma
3Konsept, plan ve ölçek hakkında bilgi edinme