PEM4025 / PROJE UYGULAMA TEKNİĞİ

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Peyzaj Mimarı, peyzaj projesi, peyzaj mimarlığı hizmetlerinin tanımı ve içeriği[1] s.10-18; [2] s.5-16; [3] s.8-14; [4] s.5-9
2Peyzaj projelerinde tasarım süreci[1] s. 19-22; [2] s.16-19; [3] s.14-19; [4] s.9-12
3Peyzaj tasarımında alan analizi, fiziksel, biyolojik, görsel, tarihsel, sosyal analiz, imaj analizi.[1] s.22-32; [2] s.19-26; [3] s.19-24; [4] s.12-27
4Peyzaj projelerinin yasal dayanakları, imar kanunu, belediye imar yönetmeliği, ihale yasası, pmo ana yönetmeliği[1] s.32-45; [2] s.26-32; [3] s.24-44; [4] s.27-38
5Bir peyzaj projesinin içeriği, ölçek, altlık planlar, ihtiyaçlar, asgari proje standartları[1] s.45-63; [2] s.32-38; [3] s.44-54; [4] s.38-49
6Peyzaj proje ücretlerinin belirlenmesi, asgari ücret yönetmeliğine ve hizmet sınıflarına göre proje ücreti hesabı[1] s.63-76; [2] s.38-53; [3] s.54-69; [4] s.49-71
7Peyzaj projelerinde metraj, teklif hazırlığı, teknik ve idari şartnamenin hazırlanması[1] s.85-92; [2] s.56-60; [3] s.81-94; [4] s.85-96
8Peyzaj projelerinde keşif[1] s.93-102; [2] s.62-72; [3] s.95-106; [4] s.98-101
9Pazar araştırması ve planlama, mahal ve rayiç listeleri, birim fiyat analizleri ve cetvelleri[1] s.102-112; [2] s72-85; [3] s.106-114; [4] s.101-107
10İhale, tanımı, koşulları ve ihale işlemleri, ihale yöntemleri fiyat saptama, birim fiyat, maliyet+kar, götürü fiyat usulleri, ihalenin kesinleşmesi [1] s.115-124; [2] s.86-92; [3] s.115-124; [4] s.107-109
11Peyzaj proje uygulamaları, plan aplikasyonu ve arazi biçimleme, kazı dolgu hatlarının belirlenmesi, arazi tesviyesi, temel kazıları ve ince aplikasyon[1] s.128-132; [2] s.94-102; [3] s.125-134; [4] s.109-123
12Peyzaj proje uygulamaları, altyapı tesisatlarının döşenmesi, duvar, merdiven, havuz, döşeme, çatı örtüleme, sulama sistemi, aydınlatma, bitkisel uygulama[1] s.133-142; [2] s.103-112; [3] s.136-144; [4] s.123-141
13İşletme, bakım, yönetim, bakım şartnamesinin hazırlanması, ihtiyaçlar ve iş programının hazırlanması, bakım hizmetleri ücretlerinin belirlenmesi[1] s.145-162; [2] s.115-132; [3] s.146-154; [4] s.141-155
14Şantiye yönetimi, kontrolörlük, bayındırlık işleri kontrol yönetmeliği[1] s.165-172; [2] s.132-152; [3] s.158-164; [4] s.155-174