PEM4025 / PROJE UYGULAMA TEKNİĞİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Teori ve pratik arasında ilişki kurabilir.
2Peyzaj Mimarlığı uygulamalarında kullanacağı bitkisel malzemeyi tanır ve üretim yöntemlerine ilişkin gerekli bilgiye sahip olur.
3Proje ve ihale dosyası hazırlamak için gerekli bilgiye sahiptir.
4Planlama ve tasarımda kaliteli ürün yaratmaya isteklidir.
5Planlama ve tasarım konularında ilgili taraflar ile anadilinde sözlü ve yazılı olarak iyi iletişim kurar.
6Kırsal ve kentsel peyzajların planlama ve tasarımı ile ilgili konularda problem çözme yeteneği vardır.