PEM4047 / KARİYER PLANLAMA

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1*Kariyer planlama dersi nedir? *Kariyer merkezi nedir? *Kariyer merkezinin yarar sağlayacağı konular nelerdir? * Kariyer Merkezlerinden nasıl faydalanılır?UZAKTAN EĞİTİM KAPISI, YTNK TV
2*Zekâ ve kişilik nedir? *Zekâ ve kişiliğin kariyer ile bağlantısı nedir?UZAKTAN EĞİTİM KAPISI, YTNK TV
3*Bilgi, beceri, yetenek, yetkinlik kavramları nelerdir? *Bu kavramların kariyer ile bağlantısı nedir?UZAKTAN EĞİTİM KAPISI, YTNK TV
4* İnce beceriler ve teknik beceriler nedir? *Öğrencilerin neden bu becerilere ihtiyacı var?UZAKTAN EĞİTİM KAPISI, YTNK TV
5*Kariyer ve kariyer ile ilişkili kavramların açıklanması.UZAKTAN EĞİTİM KAPISI, YTNK TV
6*Üniversite hayatı boyunca öğrencilerin kariyerlerine katkı sağlamak için yapabilecekleri faaliyetlerin açıklanması. (Akademik, sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikler)UZAKTAN EĞİTİM KAPISI, YTNK TV
7*Ulusal sivil toplum kuruluşları faaliyetleri ve gönüllü çalışma olanakları. Sivil toplum kuruluşu çalışanlarından öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerUZAKTAN EĞİTİM KAPISI, YTNK TV
8*Uluslararası sivil toplum kuruluşları faaliyetleri ve gönüllü çalışma olanakları. Sivil toplum kuruluşu çalışanlarından öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerUZAKTAN EĞİTİM KAPISI, YTNK TV
9* Kamu sektörü çalışanlarından kariyer hikâyeleri hakkında bilgilendirme ve öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerUZAKTAN EĞİTİM KAPISI, YTNK TV
10* Özel sektör çalışanlarından kariyer hikâyeleri hakkında bilgilendirme ve öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerUZAKTAN EĞİTİM KAPISI, YTNK TV
11* Akademisyenlerin kariyer hikâyeleri hakkında bilgilendirme ve öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerUZAKTAN EĞİTİM KAPISI, YTNK TV
12* Girişimcilerin kariyer hikâyeleri hakkında bilgilendirme ve öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerUZAKTAN EĞİTİM KAPISI, YTNK TV
13*Yetenek Kapısı nedir? *Öğrenciler için faydası nedir? *Yetenek kapısının kullanımı nasıldır? *Özgeçmiş nasıl olmalıdır?UZAKTAN EĞİTİM KAPISI, YTNK TV
14*Bu derste öğrenciler Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanmış olan değerleme formu ile dersi değerlendirecektir.UZAKTAN EĞİTİM KAPISI, YTNK TV