PEM4047 / KARİYER PLANLAMA

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Kariyer Merkezlerinin ve Faaliyetlerinin Tanınması
2Öz Farkındalığın Artırılması
3Kariyer Seçeneklerinin Keşfedilmesi
4İnce Becerilerin Geliştirilmesi
5Kariyer Planlamasına Katkı Sağlamak için Yapılabilecek Faaliyetlerin Keşfedilmesi
6Uluslararası Değişim Programlarının Tanınması
7Yetenek Kapısının Tanınması