ROS0001 / ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Dersin ve kaynakların tanıtımı 
2Türk Resminde Batılılaşma1-2-3-4
3Batılı anlamda Türk Resim Sanatının başlangıcı, askeri ve sivil okullarda sanat eğitimi, Primitifler.3-4
41914 Kuşağı3-4
5Cumhuriyet dönemi kültür ve sanat ortamı, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği2-3-4
6D Grubu ve On’lar Grubu1-2-3-4
7Ara Sınav 
8Çağdaş Türk resminde soyut eğilimler1-2-3-4
9Çağdaş Türk resminde soyut eğilimler1-2-3-4
10Çağdaş Türk resminde figüratif eğilim1-2-3-4
11Çağdaş Türk resminde toplumcu gerçekçiler1-2-3-4
12Çağdaş Türk resminde gerçeküstücüler 1-2-3-4
13Çağdaş Türk resminde Dışavurumcular1-2-3-4
14Genel sınav