ROS0001 / ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Çağdaş Türk Resim Sanatı içerisinde görülen eserleri dönemsel olarak ayırarak, sanatsal gelenekleri ve dönemlerin sanatsal özelliklerini değerlendirebilme ve tanıyabilme.
2Çağdaş Türk Resim Sanatı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
3Çağdaş Türk Resim Sanatı ile ilgili internet ve kütüphane araştırması yaparak yeni yayınları takip edebilme, edinilen bilgileri sözlü ve yazılı olarak aktarabilme.
4Çağdaş Türk Resim Sanatı ile ilgili edindiği bilgileri kullanarak sanat eserlerini yorumlayabilme, değerlendirebilme, araştırmaya ve kanıtlara yönelik çözüm önerileri getirebilme