RSE1011 / RAYLI SİSTEM BİLGİSİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Ulaştırma ve buna bağlı olarak raylı sistemleri tanımlayabilecektir.
2Raylı sistemleri oluşturan tüm bölümleri tanımlayabilecektir.
3Raylı sistemlerde emniyet sistemlerini tanımlayabilecektir.