RSE1011 / RAYLI SİSTEM BİLGİSİ

Ölçme Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav
Ödev
Devam
Uygulama
Laboratuvar
Projeler
Atölye
Sunum / Seminer Hazırlama
Arazi Çalışması
Genel Sınav
Toplam
  Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarıya Oranı
  Genel Başarı Oranı
 
Ödevler 
1Demiryollarının ulaştırmadaki yeri ve önemi. (3 Kişi )
2Trenlerin sınıflandırılması ve önemi. (3 Kişi )
3İstasyon türleri ve makaslar. (3 Kişi )
4İşaretler, tren trafik işletme sistemleri. (3 Kişi )
5Yük ve eşya taşıma işlemleri. (3 Kişi )
6Demiryolu işletmeciliğinde güvenliği sağlayan tesisler. (3 Kişi )
7Bilgi iletişim sistemleri. (3 Kişi )
8Elektrik işletme tesisleri. (3 Kişi )
9Demiryolunda çeken ve çekilen araçların tanınması ve özellikleri. (3 Kişi )
10Demiryollarında çeken ve çekilen araçların sınıflandırılması. (3 Kişi )
  
 
Projeler 
---
  
 
Diğer 
---