RSE2003 / DEMİRYOLU HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Analog Haberleşme 
2Analog Haberleşme 
3Sayısal Haberleşme 
4Sayısal Haberleşme 
5 Modülasyon ve Demodülasyon. Filtre kavramı ve çeşitleri. 
6İletim (transmisyon) hat çeşitlerini, iletim hatlarının ana ve tali parametrelerini, transmisyon kavramları, ilkeleri ve birimlerini, birimler arasındaki bağıntıyı, İletim bozuklukları ve arızaların tespitini, 
7Demiryolu dispeçer telefonu sistemlerini, Erişim sistemlerini,  
8Çoğullama (Multiplexing) yöntemlerini, Pratikte kullanılan analog ve sayısal transmisyon sistemlerini,  
9Çoğullama (Multiplexing) yöntemlerini, Pratikte kullanılan analog ve sayısal transmisyon sistemlerini,  
10Fiber optik kablo teknolojisini ve optik transmisyon (SDH, DWDM) sistemlerini,  
11Fiber optik kablo teknolojisini ve optik transmisyon (SDH, DWDM) sistemlerini, 
12Analog, sayısal telsiz sistemleri ile GSM-R sistemlerini,  
13Analog, sayısal telsiz sistemleri ile GSM-R sistemlerini, 
14Haberleşme sistemlerinde topraklamanın önemini, uygulanmasını ve koruma esaslarını,