RSE2003 / DEMİRYOLU HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Analog ve sayısal haberleşmelerin çalışma prensiplerini bilir.
2Haberleşme sistemlerinde kullanılan farklı iletim ortamlarını bilir.
3Farklı modülasyon yöntemlerinin çalışmasını bilir.
4Demiryollarında kullanılan telsiz ve telefon sistemleri hakkında bilgi sahibidir.
5İnternet ve sayısal veri iletimi hakkında bilgi sahibidir. Fİberoptik haberleşmenin sayısal veri iletimi için önemini bilir.
6GSM-R'ın mimari yapısını bilir ve bu sistemin ETCS ve ERTMS koruma sistemlerindeki yerini ve amacını bilir.