RSE2013 / MİKRODENETLEYİCİLER

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Mikrodenetleyici ve gerekli donanımlarının seçimini yapabilecektir.
2Mikrodenetleyiciye derlenmiş hazır makine kodlarını yükleyebilecektir
3Algoritma tasarlayabilecektir.
4Algoritmaya uygun en kısa akış diyagramını hazırlayabilecektir.
5Temel kaydedici ayarlarını yapıp kullanabilecektir.
6Mikrodenetleyici temel giriş çıkış uygulamaları için program yazabilecektir
7Programı derleyerek hatalarını tespit edebilecektir.
8Mikrodenetleyici ile led ve butonlarlarla farklı konfigürasyonlar yaparak uygulamasını gerçekleştirebilecektir.
9Mikrodenetleyici ile SERVO MOTOR SÜREBİLECEKTİR.
10Mikrodenetleyici ile bir tuş takımının bağlantısını yapabilecek ve program yazarak uygulamak
11Mikrodenetleyici ile LCD?nin bağlantısını yaparak program yazabilecektir.