RSE2013 / MİKRODENETLEYİCİLER

Ölçme Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav
Ödev
Devam
Uygulama
Laboratuvar
Projeler
Atölye
Sunum / Seminer Hazırlama
Arazi Çalışması
Genel Sınav
Toplam
  Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarıya Oranı
  Genel Başarı Oranı
 
Ödevler 
---
  
 
Projeler 
1Arduino kartlarından birini kullanarak elektronik bir devre tasarımı ve uygulaması
  
 
Diğer 
---