RSE2024 / İLETİŞİM

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1AKÇAY, Emrah, Külahıma Anlat, İstanbul, Abaküs Yayınları, 2017 AKTAŞ, Yaşar ve KILIÇ, Kenan, Bir Bakışta İletişim, Ankara, Paradigma Akademi Yayınları, 2013.
2BIÇAKÇI İlker, İletişim ve Halkla İlişkiler, Ankara, MediaCat Yayınları, 2003. CERECİ, Sedat, İletişim Kurmak İnsan Olmaktır, İstanbul, Metropol Yayınları, 2002
3USLUATA, Ayseli, İletişim, İstanbul, İletişim Yayınları, 1994.


 
DERS NOTLARI 
1Dersin Öğretim Elemanı tarafından hazırlanmış ders notları