RSE2024 / İLETİŞİM

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1 İletişim alanındaki tarihî, teorik, kavramsal, ve hukukî yaklaşımları öğrenme ve uygulayabilme.
2İletişimin tanımını, sürecini ve unsurlarını açıklama
3 Örgütsel iletişimin önemini ve etkilerini anlama
4 Örgütsel iletişimde karşılaşılan güçlükleri öğrenme
5Örgütsel iletişim ile takım çalışması, liderlik ve motivasyon arasındaki ilişkiyi açıklama