RSM2014 / SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Çalışma Konusunu Seçmek  
2Elde Edilen Bilgileri Sunmak  
3Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak  
4Gerekli Malzemeleri Seçmek  
5Elde Edilen Bilgileri Sunmak  
6Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak  
7Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak  
8Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak  
9Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak  
10Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak  
11Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak  
12Sistemin/Ürünü Test Etmek  
13Sistemin/Ürünü Test Etmek  
14Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak