RSM2014 / SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
2Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
3Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
4Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
5Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
6Bireysel olarak veya takımlarda çalışır
7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
8Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
10Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.