RTT2001 / Televizyonda Program Yapım Teknikleri

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Program tasarım aşaması 
2Program araştırması 
3TV programı ekibi / mekân ve donanım hazırlıkları 
4Materyal toplamak 
5Program metinleri ve özellikleri 
6Program metinleri ve özellikleri 
7Stüdyo dekoru 
8Işık sistemi kurulumu 
9Stüdyo programlarında kamera konumlandırma / ses sistemi kurulumu 
10Dış çekimlerde hazırlanan program türleri 
11Mekân düzenlemesi 
12Dış mekân kamera konumlandırması 
13Dış mekân aydınlatması 
14Dış mekânda ses kaydı / dış mekânda program kaydı