RTT2001 / Televizyonda Program Yapım Teknikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Televizyon program ön hazırlığı yapmak
2Program hazırlığı için araştırma ve inceleme yapmak
3Mesleki alandaki teknolojik gelişmeleri takip etmek
4Prodüksiyon ekibini tanıma ve kendine uygun konumu belirleyebilme