RTT2019 / Kısa Film Yapımı

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1COOPER,Pat,DANCYGER,Ken,Çeviren:Simten GÜNDEŞ,Kısa Film Yazmak,Es Yayınları,2005,İstanbul
2REA,Peter W.,IRVING,David,Çeviren:Selçuk TAYLANER,Sinema ve Videoda Kısa Film:1. Cilt Yapım Öncesi,Es Yayınları,2004,İstanbul
3REA,Peter W.,IRVING,David,Çeviren:Selçuk TAYLANER,Sinema ve Videoda Kısa Film:2. Cilt Yapım ,Es Yayınları,2004,İstanbul
4REA,Peter W.,IRVING,David,Çeviren:Selçuk TAYLANER,Sinema ve Videoda Kısa Film:3. Cilt Yapım Sonrası,Es Yayınları,2004,İstanbul
5Ders notları, görsel ve işitsel ders gereçleri, , organizasyon şemaları, mevzuat.