RTT2019 / Kısa Film Yapımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Kısa Filmlerin Tarihçesini Bilecek
2Kısa Metrajlı Film Yapımı İçin Gerekli Ekip ve Ekipmanı Tanıyacak
3Sesli Film Çekimini Öğrenecek
4Filmde Düblajı Öğrenecek
5Sinopsis, Tretman ve Çekim Senaryosunun Kısa Filmde Uygulanışını Bilecek
6Bireysel Olarak Kısa Film Projesi ve Senaryosunu Hazırlamayı Öğrenecek
7Kısa Film İçin Finansman Bulma Yollarını Bilecek
8Bireysel Olarak Kısa Film Yapıp Festivallere Katılabilecek