RTT2030 / Yönlendirilmiş Çalışma II

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Ekip çalışması yapabilme
2Bir yapımda baştan sona kadar görev alabilme ve yürütebilme
3Yapım ekibi içerisinde bütün alanlarda görev yapabilme
4Mesleki ve iş sorumluluğu taşıma