RTT2030 / Yönlendirilmiş Çalışma II

Ölçme Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav
Ödev
Devam
Uygulama
Laboratuvar
Projeler
Atölye
Sunum / Seminer Hazırlama
Arazi Çalışması
Genel Sınav
Toplam
  Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarıya Oranı
  Genel Başarı Oranı
 
Ödevler 
---
  
 
Projeler 
1İstenilen herhangi bir konuda tamamlanmış projenin DVD formatında teslim edilmesi
  
 
Diğer 
---