SUT2021 / MESLEK ETİĞİ

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilecek3
2Etik sistemlerini araştırabilir3
3Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri inceler.3
4Sosyal sorumluluk kavramını inceler.3