SUT2021 / MESLEK ETİĞİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Etik ve ahlak kavramlarını İncelemek
2Mesleki etik ilkelerine uymak