SUT2021 / MESLEK ETİĞİ

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Etik ve ahlak kavramlarını incelemek 
2Etik ve ahlak kavramlarını incelemek 
3Etik sistemlerini incelemek 
4Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek 
5Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek 
6Meslek etiğini incelemek 
7Meslek etiğini incelemek 
8Meslek etiğini incelemek 
9Meslek etiğini incelemek 
10Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek 
11Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek 
12Sosyal sorumluluk kavramını incelemek 
13Sosyal sorumluluk kavramını incelemek 
14Sosyal sorumluluk kavramını incelemek