UIC1002 / PUBLIC SPEAKING II

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum / Seminer Hazırlama
Ara Sınav
Projeler
Laboratuvar
Arazi Çalışması
Genel Sınav
Uygulama
    Toplam İş Yükü
    Toplam İş Yükü / 30
    Dersin AKTS Kredisi