UIC1002 / PUBLIC SPEAKING II

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Etkin dinleme ve geri bildirim verme becerilerini sergileyebilir.
2Bir konu hakkındaki düşüncelerini İngilizce yazılı ve sözlü şekilde ifade edebilir.
3Farklı amaçlara yönelik İngilizce konuşma metinleri hazırlayabilir.
4Etkili sunum becerilerini sergileyebilir.
5Belirli bir konuyu grup içinde İngilizce olarak tartışabilir ve fikir alışverişi yapabilir.
6Vücut dili, ses özellikleri, duruş, jest ve mimikleri etkin kullanabilir.