USD2055 / PARA YÖNETİMİ VE YATIRIMLAR

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1Ural, M., & Demirel, E. (2020). Finansal okuryazarlık. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
2Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu. (2020). Finansal piyasalar. SPL, İstanbul.
3Aksöyek, İ., & Yalçıner, K. (2014). Çözümlü problemleriyle finansal yönetim. Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
4Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (2020). Fiyat istikrarı sizin için neden önemli? TCMB, Ankara.
5Canbaş, S., & Vural, G. (2012). Finansal yönetim. Karahan Kitabevi, Adana.
6Ceylan, A., & Korkmaz, A. (2008). İşletmelerde finansal yönetim. Ekin Yayınları, Bursa
7Karan, M.B. (2011). Yatırım analizi ve portföy yönetimi. Gazi Kitabevi, Ankara.
8Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (2020).Herkes için ekonomi (sözcük kartları). TCMB, Ankara.