USD2055 / PARA YÖNETİMİ VE YATIRIMLAR

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Bankacılık uygulamaları ve finansal piyasaları takip ve analiz edebilme yeteneği kazanabilir..
2Finansal piyasalar ve teknikleri, takım çalışması içinde uygulayabilme yeteneği kazanabilir.
3Bankacılık ve finans alanındaki teorilerin güncel piyasa koşullarda geçerliliğini analiz edebilir.
4Finansal piyasaların ve kuruluşların hukuki dayanakları hakkında bilgi sahibi olabilir.
5Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgiyi kullanarak veri derleme, analiz etme ve değerlendirme becerisi geliştirebilir.