YAB2009 / GERİATRİK PSİKİYATRİ

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1günümüzde yaşlılık7-17
2normal yaşlanma17-26
3yaşlılık psikolojisi26-35
4mizaç ( duygudurum) bozukluğu35-45
5mizaç ( duygudurum) bozukluğu35-45
6yaşlılıkta bunama ( demans ve alzheimer hastalığı)45-61
7yaşlılıkta stres ve anksiyete61-74
8yaşlılıkta intihar74-86
9yaşlılıkta uyku bozuklukları86-102
10ilaçlar ve yaşlılar102-117
11yaşlılıkta zinde ve dinç kalma117-142
12yaşlılıkta zinde ve dinç kalma117-142
13yaşlılıkta adli psikiyatrik sorunlar142-148
14değerlendirme