YAB2009 / GERİATRİK PSİKİYATRİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Toplumda ruh sağlığı yönünden risk taşıyan grupları değerlendirebilme.
2Biyo-psikososyal boyutları ile insanı, insanın normal ve normal dışı davranışlarını etkileyen faktörleri, davranışların anlamlarına yönelik temel kavramları tanıyabilme.
3Ruhsal bozukluğu olan yaşlı bireyleri gruplandırabilme.
4Yaşlılık dönemi sorunlarına ve ruh sağlığı bozuk yaşlıların gereksinimlerine yönelik yardım etme becerilerini kullanabilme.
5Toplumda yaşayan bireylerin ruh sağlığını koruma, iyileştirme ve rehabilite etme yönünden ailenin önemini kavrama ve bireyleri ailesiyle birlikte değerlendirerek müdahale edebilme
6Ruhsal hastalıklarda uygulanan temel tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olma ve tedavi sürecinde yardım etme