YAD2022 / BETONARME PROJE

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1Prof. Dr. Adem Doğangün, Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayınevi, 2008, İSTANBUL
2Prof. Dr. Uğur Ersoy, Betonarme, Bizim Büro Basımevi, 1985, ANKARA
3Prof. Dr. Attila Orbay, Betonarme I, Birsen Yayınevi, 2005, İSTANBUL 
DİĞER KAYNAKLAR 
1TS500-2000 Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları
2Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY-2007)
3TS498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri
4Mehmet Paçacı, Statik Betonarme Proje Nasıl Yapılır, TMMOB Ankara Yayını, 1994 Ekim,