YAD2022 / BETONARME PROJE

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Betonarme-statik proje aşamalarını bilir
2Kalıp planlarının çizim tekniklerini ölçek, çizgi kalınlığı vb. açıklar
3Betonarme taşıyıcı elemanları tanımalı
4Kolon aplikasyon planını açıklar
5Yüzeysel temel planlarını çizer
6Münferit ve sürekli temel detaylarını çıkarır
7Merdiven detayını çizer
8Çizimlerin plotter vasıtasıyla çıktısını alır