YER2011 / İDARE HUKUKU

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1Gözübüyük, Ş. ve Tan, T. (2021). İdare Hukuku Genel Esaslar, 14. Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi.
2Gözler, K. ve Kaplan, G. (2023). Kısa İdare Hukuku, 17. Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi.
3Gözler, K. ve Kaplan, G. (2023). İdare Hukukuna Giriş, 29. Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi.


 
DERS NOTLARI 
1Yukarıda belirtilen kitap bölümleri