YER2011 / İDARE HUKUKU

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1İdare hukukunun tanımı, gelişimi ve özelliklerinin bilirim.
2Türkiyenin idari teşkilat yapısı ve buna hakim temel ilkeleri bilirim.
3İdari teşkilatın kimlerden oluştuğu ve bunların özelliklerini bilirim.
4İdari işlem tanımı, türleri ve bunların özelliklerini bilirim.
5İdari sözleşmelerin tanımı, türleri ve özelliklerini bilirim.