Birimin Kuruluşu

            

Birimin Kuruluşu 

20 Mayıs 1984 tarih ve 18406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun değişik 58. maddesi gereğince, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin 26.08.1993 tarih ve 93/10 Yönetim Kurulu Kararıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Fon’u kurulmuş ve 2002 yılına kadar Araştırma Fon Saymanlığı adı altında her yıl artan proje desteği ve çalışmaları ile faaliyetine devam etmiştir.


2002 yılı başından itibaren Araştırma Fon Saymanlığı faaliyetleri kanun gereği durdurulmuş, ancak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 4684 Sayılı kanunla değişik 58.maddesine dayanarak düzenlenen “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak, Araştırma Fon Saymanlığı adı altındaki görevlerini, “Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi” şeklinde yeniden adlandırılarak faaliyetlerine devam etmekte iken Yükseköğretim Kurulunun 01.01.2009 tarihinde yayınladığı “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” kapsamında birimin adı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine dönüştürülmüştür.

Son Güncelleme Tarihi:21.07.2020