Eğitim Amaçları

Bor Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış olan Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Programı ile ulusal ve kültürel değerlere duyarlı, teorik bilgileri pratikle birleştirebilen, çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alan, mesleğinin gereklerini yerine getirebilen, alanında sorunları algılayan, çözümler üretebilen, teknolojik gelişmeleri izleyen, analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına, deneyim ve uygulama becerilerine sahip sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek, mesleğiyle ilgili etik ilkelere göre hareket edebilen, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir yapıya sahip, ilk yardım bilgisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında bilgi sahibi demiryolu ulaşım sektöründe görev alacak insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Raylı sistemler otomasyoncusu; raylı sistemlerdeki elektrik-elektronik yapısını bilen, bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, teknolojik yenilikleri takip edebilen nitelikli kişidir. Programın amacı; aşağıdaki görevleri ifa edebilen teknik elemanlar yetiştirmektir.

 Eğitim Amaçla 

 1. Temel elektrik ve elektronik işlemlerini yapmak,
 2. Raylı sistem teknolojilerini incelemek,
 3. Bilgisayar destekli çizim yapmak,
 4. Raylı sistem araçlarının kontrolünü yapmak,
 5. Dijital elektronik devreleri kurmak,
 6. Endüstriyel kontrol elemanlarının seçimini yaparak elektronik devreler kurmak,
 7. PLC sistemlerin kontrolünü yapmak,
 8. AA devrelerinde elektriksel ölçümler yapmak,
 9. Taşıt trafiği kontrol sistemlerini seçmek,
 10. Haberleşme tesisatının montajını, bakım ve onarımını yapmak,
 11. Endüstriyel kontrol sistemlerini kullanmak,
 12. Raylı sistemler ile ilgili teknik yabancı dili bilmek,
 13. Mesleki gelişimle ilgili faaliyetlere katılmaktır. 
Son Güncelleme Tarihi:19.10.2023