Türkçe Eğitimi Dersler

GÜZ YARIYILI

 

BAHAR YARIYILI

DERS KODU

DERSADI

T

P

AKTS

DERS KODU

DERSADI

T

P

AKTS

EBE8001

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

8

TRK6002

Seminer

0

2

6

TRK6003

Özel Konular I

5

0

2

TRK6004

Özel Konular II

5

0

2

 TRK6005

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

 0

 0

    2

 TRK6006

 Tez Çalışması (Tez Önerisi)

 0

 2

 TRK6007

 Seminer*

 0

 2

    6

 TRK6008

 Tez Çalışması

 0

 1

 30

TRK6009

Tez Çalışması

0

1

30

TRK6102

Anlatma Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar

3

0

8

 TRK6103

Dilbilimsel Şiir Çözümlemeleri

 3

0

8

 TRK6104Okumanın Kuramsal Temelleri

 0

 TRK6105

Yaratıcı Yazma

 3

0

8

 TRK6108

Dil Tipolojisi

 3

 0

 8

 TRK6107

Metin Çözümleme

 3

 0

    8

 TRK6110

Üst Düzey Düşünme  Becerileri

 3

 0

 8

 TRK6109

Türkçe Öğretiminde Metin Seçimi

 3

 0

 8

 TRK6112

Gençlik Edebiyatı İncelemeleri

 3

 0

 8

 TRK6111

Gençlik Edebiyatına Giriş

 3

 0

 8

 TRK6114

Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Politikaları

 3

 0

 8

 TRK6117

Dil ve Edebiyat Öğretimi

 3

 0

 8

 TRK6116

Eğitimde Geribildirim

 3

 0

 8

 TRK6121

Çocuk Edebiyatı Eleştirisi

 3

 0

 8

 TRK6120

Eğitim Sistemleri

 3

 0

 8

 TRK6123

Karşılaştırmalı Çocuk Edebiyatı

 3

 0

 8

 TRK6122

Sorun Odaklı Çocuk Edebiyatı

 3

 0

 8

 TRK6125

Akademik Yazma Becerileri

 3

 0

 8

 TRK6124

Çağdaş Türk Kadın Yazarlar

 3

 0

 8

 TRK6127

Okuma ve Beyin İlişkisi

 3

 0

 8

 TRK6126

Türkçenin Güncel Sorunları

 3

 0

 8

 TRK6129

Eleştiri Kuramları

 3

 0

 8

 TRK6130

Karşılaştırmalı Edebiyat

 3

 0

 8

 TRK6131

Türkçe Öğretim Etkinliklerinin Planlanması

 3

 0

 8

 TRK6134

Çocuk Medyası İncelemeleri

 3

 0

 8

 TRK6133

Okuryazarlık Kavramının Gelişimi

 3

 0

 8

 TRK6136

Çağdaş Türk Edebiyatında Roman

 3

 0

 8

 TRK6135

Çağdaş Türk Edebiyatında Öykü

 3

 0

 8

TRK6138

Dilbilgisi Öğretiminde Çağdaş Yöntemler

 3

 0

 8

TRK6137

Dilin Temel Bileşenleri

3

0

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 *Yüksek Lisans Programında Seminer Dersine ilk kayıt ikinci yarıyılda (bahar) yapılmaktadır. Bahar Yarıyılında Seminer dersinden başarısız olan öğrenciler takip eden üçüncü yarıyılda (Güz) Seminer Dersini almaktadır. 
Son Güncelleme Tarihi:08.09.2021