SEMİNERLERE İLİŞKİN DUYURU

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında Seminer dersini seçen Enstitümüz Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerinin seminer teslim tarihinin öğrencinin seminere kayıt yaptırdığı yarıyılın başlangıcından bir sonraki yarıyılın eğitim öğretim başlangıcına kadar olması gerekmektedir. 

Seminer tutanağı ve ilgili evraklar (Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden) ve CD’ye yazılmış kopyası Enstitümüze teslim edilmeli ve enstitümüz tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır.