Müdür Mesajı

Fen Bilimleri Enstitüleri, bilim insanlarının ve toplumu yönlendirecek önderlerin yetiştirildiği kurumlardan biridir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bu görevini, Üniversitenin 32 yıllık geçmişinden aldığı deneyimle güçlü bir şekilde sürdürmektedir.

Enstitümüz, evrensel ve analitik düşünebilen bireyler yetiştirmeyi; bilim ve teknoloji üreterek ülkenin ve bölgenin kalkınmasına üst düzeyde katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir. Bu kapsamda fen ve mühendislik alanında nitelikli araştırmacılar ve bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip bireyler yetiştirilmektedir. Ayrıca, bilim ve teknoloji alanında uluslararası gelişmeleri ve toplumsal gereksinimleri izleyerek ileri araştırma konularını ve üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını teşvik ederek; kaliteli bir lisansüstü eğitim ve öğretim yapılması anlayışı ile alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla rekabet halinde idari ve akademik faaliyetlerini devam ettirmektedir.

 

           Prof. Dr. Mustafa KARATEPESon Güncelleme Tarihi:18.09.2023