Genel Bilgi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 08/04/2016 tarihli ve 29678 sayılı  Resmi Gazete’de yayınlanan, 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kurulmuştur. Güzel Sanatlar Fakültesi; Resim, Tekstil ve Moda Tasarımı, Grafik Sanatlar, Fotoğraf, Sahne ve Görüntü Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, Endüstriyel Tasarım olmak üzere yedi  bölümden oluşmaktadır.

Resim Bölümü Resim Anasanat Dalından; Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Moda Tasarım Anasanat Dalı ve Tekstil Tasarım Anasanat Dalından; Grafik Sanatlar Bölümü Grafik Tasarımı Anasanat Dalı, Grafik Resim ve Baskı Anasanat Dalı ve Animasyon Anasanat Dalından oluşmaktadır.

Fotoğraf Bölümü Sanatsal Fotoğrafçılık Anasanat dalı ve Reklam Fotoğrafçılık Anasanat Dalından; Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık, Oyunculuk ve Sahne Tasarımı Anasanat Dallarından oluşmaktadır. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı-Kilim, Çinicilik ve Tezhip Anasanat Dallarından; Endüstriyel Tasarım Bölümü Endüstri Ürünleri Tasarımı Anasanat Dalından oluşmaktadır.

Fakültemiz Resim Bölümünde 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 5 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 6 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Grafik Sanatlar Bölümünde ise 4 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere 5 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Resim Bölümü 2019 yılında, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 2020 tarihinde lisans eğitimine başlamıştır.

Son Güncelleme Tarihi:23.05.2024